Home » Out of home

Methodologie

De volledige methodologie van de CIM Out of Home Studie staat beschreven in het PDF document dat u hieronder kan downloaden. Dit document bevat informatie over de manier waarop de gegevens verzameld worden en welke verschillende stappen doorlopen worden vooralleer de resultaten van de studie gepubliceerd worden.

De methodologie bestaat uit vier onderdelen:

  • Inleiding : de historiek en de motivering van de studie;
  • Verplaatsingen : het verloop op het terrein en modellering;
  • Inplanting van de vaste panelen : de werking van de software en de handleiding;
  • Prestaties : de berekening van de prestaties van verschillender soorten vaste panelen (billboards, digitale panelen, stadsmeubilair,...).