Home

De CIM Out of Home studie

Hoeveel mensen wandelen of rijden voorbij een reclamebord? Wat is hun profiel? Hoeveel potentiële contacten kan ik realiseren als ik een reclame- boodschap gedurende twee weken toon op een bepaald affichagenetwerk?

Om op dergelijke vragen te kunnen antwoorden, organiseert het CIM de out of Home studie. Daarbij worden gegevens inzake de verplaatsingen van de Belgen gecombineerd met gegevens inzake de opstelling van reclameborden.

Om de verplaatsingsgegevens te verzamelen, wordt aan ruim 12.000 mensen gevraagd om gedurende zeven dagen een dagboekje bij te houden over hun verplaatsingen. Waar ben ik naartoe geweest? Met welk vervoermiddel? Waarom ging u daarheen? Op basis van de antwoorden uit deze dagboekjes en in combinatie met 15.000 dagboekjes van de vorige CIM Out of Home studie, beschikt het CIM na modelisering over een grote databank met meer dan een miljoen verschillende verplaatsingen.

Om de gegevens over de reclameborden te verzamelen, beschikken de affichageregies over een softwarepakket dat toelaat om hun panelen in te planten op een kaart van België en tegelijk verschillende kenmerken mee te geven (bijv. formaat, kijkrichting en inplantingshoek tegenover de weg).

Ondertussen is de Technische Commissie Out of Home druk bezig met het vormgeven van een nieuwe Out of Home studie die zal starten in 2017. In deze nieuwe studie zal CIM Out of Home studie grondig herzien worden. De nieuwe studie zal op 3 peilers gebaseerd zijn. Ten eerste zal de contactkans beter berekend kunnen worden aan de hand van een Visibility Adjusted Index. Ten tweede zal er naast de reeds verzamelde verplaatsingsdata ook Real Time Traffic data opgenomen worden in de modelering. Ten slotte zal dit allemaal samen komen in één enkele tool die zal voldoen aan de huidige evoluties in de Out of Home wereld.

Meer informatie over de huidige studie kan u terug vinden in onze methodologie
 

Agenda

Nieuws en innovatie